FEYZİYELİLER IŞIKLILAR DERNEĞİ ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Feyziyeliler Işıklılar Derneği Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde açıklandığı kapsamda Feyziyeliler Işıklılar Derneği’ne üyelik verim ile indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılmak; FID tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafıma sunulması; etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlarla yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgisi gibi verilerimin toplanmasına, işlenmesine ve saklanmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ediyorum.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza: