Geri dönün

Sevgili mezunlarımız,

 Sizleri doğa dostu sürdürülebilir fikirlere ilham veren, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çekmeyi amaçlayan görsel sanatçı Deniz Sağdıç'ın dünyasına davet ediyoruz.
 Atık hale gelmiş her türlü ürün ve objeyi, geri dönüşüm (recycling) ve ileri dönüşüm (upcycling) prensibiyle sanatın dünyasında yeniden var etmeyi amaçlayan Sağdıç'ın Ready-ReMade sergisi 25 Kasım – 19 Aralık 2021 tarihlerinde Galeri Işık'ta sergileniyor. Sergimiz, 10:00 - 20:00 saatleri arasında gezilebilecek. 

Sağdıç, Ready-ReMade projesinin güncel evresinde denim başta olmak üzere tekstile odaklanıyor. Dokuma tekniğinin tarihte ilk ortaya çıktığı Anadolu coğrafyasında tekstil, kültürü şekillendiren temel ögelerdendir. Yine bir tekstil ürünü olan denim, Sağdıç'a göre; dil, ırk, sınıfsal ayrım gözetmeksizin genel kabul gören ve böylece ürünü aşan konumuyla kültürel bir imge halini almıştır. Bu nedenle Sağdıç denimi bir malzemeden çok bir iletişim platformu olarak değerlendiriyor. Denimden meydana gelen eserle ortaya çıkan bu çok daha samimi ilişki sanatın sürdürülebilirliğine de katkıda bulunuyor.