Geri dönün

Değerli Üyelerimiz,

 

Feyziyeliler Işıklılar Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 11:00’de FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü’nde Muvaffak Benderli Salonu'nda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. 25 Mart 2023 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 11:00’de aynı adreste, aynı gündemle yapılacaktır.

 

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygıyla rica olunur.

 

Gündem:

1.     Açılış,

2.     Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi ile toplantı tutanağını imzalamaları için divan başkanlığına görev verilmesi,

3.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gelir-gider bilançosunun okunması ve görüşülmesi,

4.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

5.     Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı ibra edilmesi,

6.     Dernek tüzüğü değişikliklerinin oylanması,

7.     2023-2025 yılları aidatının belirlenmesi,

8.     2023-2025 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması, fasıllar arasında aktarım için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9.     Yönetim Kurulu'nun iki yıl süreyle görev yapacak 7 asil ve 7 yedek üyesi ile Denetim Kurulu'nun 3 asil ve 3 yedek üye seçimi ve Disiplin Kurulu'nun iki yıl süre ile görev yapacak 3 asil ve 3 yedek üye seçimi gerçekleştirilmesi,

10.  Dilek ve temennilerin alınması.