Kampüs ve Üniversite İlişkileri Komitesi; mezunların öğrenciler ve IŞIK Okulları ile güçlü bağlar kurmasını özendirmek için çalışır.  Bunun için gerekli olanakları sağlamak, geliştirmek ve yürütmek için mezunlarla ve aile birlikleri ile beraber ortak projeler oluşturur. 

Bir Işık mezununun kardeşi ve Işık Okulları için yapabileceklerine örnekler:

- Öğrencilere ve yeni mezunlara yönderlik (mentörlük)

- Öğrenci kulüplerini ve projelerini desteklemek

- Öğrencilere staj olanağı sağlamak

- Deneyim paylaşımı yapmak

- Burs ve bağış vermek; bu konuları desteklemek,

- Işık Okulları’nın tanıtımını desteklemek

- Işık Okulları'nı korumak, kollamak, geliştirmek