Projeler Komitesi; Feyziyeliler Işıklılar Derneği (FID) projelerinin uygulanabilir ve sürdürülebilir bir stratejiye sahip olmasını, amaçlanan eğitimsel etki ve sonuçlara ulaşmasını sağlamaktan sorumludur. Komitenin çalışmaları şunları içerir:

-          Öğrencilere ve mezunlara yönelik proje fikirleri üretmek

-          FID tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun, toplumsal etkisi yüksek projeler hayata geçirmek

-          Derneğin başarıyla yürütülen projelerini yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağlamak

-          Diğer kurumlarla ortaklıklar kurmak

-          Hibe çağrılarını takip ederek, uygun fonlara başvuru yapmak

-          Uygun hibe çağrılarında FID’ın yürütücü/ortak/iştirakçi olacağı projeleri değerlendirmek ve süreç takibi yapmak

Projeler Komitesi; güncellemeler, tartışma ve planlama için bir forum işlevi gören düzenli konferans görüşmeleri ve e-postalar aracılığıyla toplanır.